ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Τμήμα Εσόδων Εξόδων (1/- )

Ταμείο Παρακ & Δανείων (-/- )

Φ Π Α (-/- )

Μητρώου (-/- )

Κ Β Σ (-/- )

Κεφαλαίου (-/- )

Εισοδήματος (-/- )

Δικαστικό (-/- )

Τμήμα Αυτοκινήτων (-/- )

Ελεγκτές (-/- )

Επόπτης Ελέγχου (-/- )

 

ΔΟΥ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΜΗΤΡΩΟ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΔΑΝΕΙΩΝ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΦΠΑ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΚΒΣ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς

ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λεωφ Κύκνων 2 Καστοριά
Καστοριάς
 
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds