Η Παναγία του Ζευγοστάσιου

Άλλος ένα ναός που ανήκει στην εποχή του Βυζαντίου και ο τύπος του είναι σταυροειδής με τρούλο. Είναι χτισμένος μεταξύ 11ου και 12ου αιώνα και έχει θαυμάσιες
τοιχογραφίες. Οι οποίες ανήκουν σε δύο ξεχωριστές χρονικές περιόδους, του 14ο και 18ο αιώνα και υπάρχουν σε όλες τις επιφάνειες του ναού. Εικόνες μοναδικού
ύφους και ιδιαίτερα χρώματα υπάρχουν στο εσωτερικό αλλά, και μία της Παναγίας με το Θείο Βρέφος στο εξωτερικό του.

Λέγεται πως στα μεταγενέστερα χρόνια είχαν
γίνει προσθήκες στο εξωτερικό της εκκλησίας οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα.
Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, ο ναός της Παναγίας στο Ζευγοστάσιο είναι ένας εκ τον τριών, που χτιστήκαν από βυζαντινούς στρατηγούς αφιερωμένοι στις
γυναίκες τους που ήταν αδερφές. Οι άλλοι δύο, είχαν χτιστεί επίσης εντώς των συνόρων του σημερινού νομού της Καστοριάς, την ίδια περίπου χρονική περίοδοΠροβολή ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Περισσότερα στην κατηγορία αυτή: « Ο Άγιος Γεώργιος της Ομορφοκκλησιάς