Ο Άγιος Ταξιάρχης της Μητροπόλεως (11ος αι.)

Ένας ακόμη ναός που τοποθετείται χρονολογικά στον 11ο αι., είναι χτισμένος ψηλά, στην νότια πλευρά της πόλης, κοντά στην Μητρόπολη. Ωστόσο, πάνω από την
είσοδο του ναού υπάρχει μία επιγραφή με χρονολογία το 1359. Σύμφωνα με τους ειδικούς η τοιχογράφηση έγινε σε δύο φάσεις, στην πρώτη (10ος αι.), η οποία είναι
χρονικά η ίδια με την ίδρυση του ναού και την δεύτερη (1359), βασισμένη στην επιγραφή που υπάρχει πάνω από την είσοδο. 


Οι τοιχογραφίες του ναού του Ταξιάρχη
είναι ρεαλιστικής τεχνοτροπίας, η οποία ξεχωρίζει για την ένταση στην έκφραση του προσώπου των μορφών αλλά και για την απλούστευση του σχεδίου.    

Όπως οι περισσότεροι ναοί της πόλης, έτσι και ο ναός του Αγίου Ταξιάρχη είναι τρίκλητη βασιλική με νάρθηκα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως αυτού του ναού είναι
τα χρησιμοποιηθέντα υλικά, τα οποία είναι σε δεύτερη χρήση από παλαιοχριστιανικούς ναούς, υλικά όπως κίονες, κιονόκρανα και τετραγωνισμένοι λίθοι. Προβολή ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους